Oregon reparationskit. Som tilbyder ekstra pløkker